zo18022018

maandag 19 februari 2018

Je bent hier:Home|Schoolgaand|school|Eindtoets: best nog wel belangrijk

Eindtoets: best nog wel belangrijk

Beoordeel dit item
(5 stemmen)
kinderen maken eindtoetsAls je kind in groep 8 zit dan gaat het binnenkort waarschijnlijk de eindtoets maken. Op sommige scholen oefenen kinderen daar nu al mee. Wat is de eindtoets?

Waar staat je kind aan het eind van de basisschool?

De resultaten van deze toets laten zien hoe je kind ervoor staat op het gebied van Taal, Rekenen en Studievaardigheden en als de school daarvoor kiest Wereldoriëntatie. Er is direct zichtbaar hoe je kind ervoor staat aan het einde van de basisschool. Er is nog een paar maanden de tijd om te werken aan eventuele hiaten. Nu je kind het schooladvies al binnen heeft en zich waarschijnlijk al heeft aangemeld op een middelbare school is het belang van de eindtoets afgenomen.

De eindtoets kan nog uitsluitend gebruikt worden in het voordeel van je kind. Het schooladvies kan door de uitslag van de eindtoets nog wel naar boven bijgesteld worden, maar niet naar beneden. Stel je kind heeft een Havo/VWO advies gekregen en de leerkracht twijfelt over een enkelvoudig VWO advies, dan geldt het volgende:  Als het kind op de eindtoets laat zien dat een VWO-advies gerechtvaardigd zou zijn, kan de leerkracht het advies naar boven bijstellen. Stel dat je kind zijn dag niet heeft of slecht presteert onder druk en er rolt een Havo-advies uit, dan mag de leerkracht het advies NIET naar beneden bijstellen. Het Havo/VWO advies blijft dan gewoon staan.

Verder lijkt het wel of de eindtoets tegenwoordig wordt gebruikt om scholen te beoordelen op hun leerrendement en om scholen onderling te vergelijken op hun eindresultaten. Bedenk als ouder echter dat je een school niet alleen kunt beoordelen aan de hand van de CITO scores. Er kan ondanks een lagere CITO score toch uitmuntend onderwijs gegeven worden op een school, maar dan kan het te maken hebben met de leerlingpopulatie, of een deel ervan (of van een bepaald jaar of jaren).

Lees ook:

Het schooladvies voor de middelbare school

- Hebben pushende ouders niet een beetje gelijk

- Oefenen voor de entreetoets